DANH MỤC SẢN PHẨM
Liên Kết Web Site
Lượt Truy Cập
   Tin tức mới
CHẤT LƯỢNG IN & MÔ HÌNH NHÀ IN CHẤT LƯỢNG CAO
EN

Từ trước đến nay, chúng ta nói nhiều về chất lượng in thông qua các sản phẩm in trong một bối cảnh cụ thể và có nhiều yếu tố cảm tính do chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá. Thực ra, chất lượng in phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần phải được xem xét trong một hệ thống quản lý chất lượng. Dù rất đa dạng, song không có một hệ thống quản lý chất lượng nào là bản sao giống hệt của hệ thống khác do các đặc điểm thực tiễn của nó trong mỗi thời kỳ. Ở nước ta, các điều kiện để hình thành mô hình nhà in chất lượng cao còn chưa rõ nét và cần phải làm rõ một vài yếu tố trước khi xác định.


   Các sản phẩm mới
Video clips

Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tư vấn viên
098 3570253
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
Tư vấn viên
0907 109 507
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
Tư vấn viên
092 363 6123
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger    
Tư vấn viên
0972233137
Support via Skype     Support via Yahoo Messanger