Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Giấy nhiệt có in

Giá gốc0 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Sản phẩm mẫu

Để biết chi tiết về quy cách cũng như giá thành, xin vui lòng liên hệ hotline 0939665686

Sản phẩm liên quan

Giấy in nhiệt K80x80mm Giấy in nhiệt K80x80mm

23.500 ₫ / Cuộn

500-999 23.000 ₫
1.000-1.999 20.500 ₫
2.000-4.999 20.500 ₫
Trên 5.000 20.000 ₫
Giấy in nhiệt K80x65mm Giấy in nhiệt K80x65mm

17.000 ₫ / Cuộn

500-999 16.000 ₫
1.000-1.999 13.000 ₫
2.000-4.999 12.500 ₫
Trên 5000 12.200 ₫
Giấy in nhiệt K80x45mm Giấy in nhiệt K80x45mm

8.000 ₫ / Cuộn

500-999 6.500 ₫
1.000-1.999 6.200 ₫
2.000-4.999 6.000 ₫
Trên 5000 5.700 ₫
Giấy in nhiệt K57x80mm Giấy in nhiệt K57x80mm

19.000 ₫ / Cuộn

500-999 17.000 ₫
1.000-1.999 16.500 ₫
2.000-4.999 16.000 ₫
Trên 5000 15.500 ₫
Giấy in nhiệt K57x45mm Giấy in nhiệt K57x45mm

7.000 ₫ / Cuộn

500-999 5.500 ₫
1.000-1.999 5.300 ₫
2.000-4.999 5.000 ₫
Trên 5.000 4.800 ₫
Giấy in nhiệt K57x38mm Giấy in nhiệt K57x38mm

6.500 ₫ / Cuộn

500-999 4.800 ₫
1.000-1.999 4.500 ₫
2.000-4999 4.200 ₫
Trên 5.000 4.000 ₫

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm mẫu

Để biết chi tiết về quy cách cũng như giá thành, xin vui lòng liên hệ hotline 0939665686

Top