Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Giấy A5 Excel 80 gsm

Giá gốc31.500 ₫/ Ram

Miễn phí ship với thành viên

Sản phẩm mẫu

"Giấy A4 Excel 70 gsm

Đơn vị tính : Ream
Nhà sản xuất: Indonesia
Loại : Giấy in cao cấp, giấy photocopy, giấy in văn phòng giá rẻ
Kích thước : A4 210x297mm...

Thông tin sản phẩm

Giá gốc 31.500 ₫/ Ram

Miễn phí ship với thành viên

Sản phẩm mẫu

"Giấy A4 Excel 70 gsm

Đơn vị tính : Ream
Nhà sản xuất: Indonesia
Loại : Giấy in cao cấp, giấy photocopy, giấy in văn phòng giá rẻ
Kích thước : A4 210x297mm...

Top