Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Giấy in nhiệt K57x38mm

Giá gốc6.500 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Mua 500-999 cuộn 4.800 ₫/ Cuộn
Mua 1000-1999 cuộn 4.500 ₫/ Cuộn
Mua 2000-4999 cuộn 4.200 ₫/ Cuộn
Từ 5000 cuộn trở lên 4.000 ₫/ Cuộn
Giá gốc 6.500 ₫/ Cuộn

Sản phẩm mẫu

Quy cách đóng gói: Đóng thùng 50-100 cuộn/thùng

Thông tin sản phẩm

Giá gốc 6.500 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Mua 500-999 cuộn 4.800 ₫/ Cuộn
Mua 1000-1999 cuộn 4.500 ₫/ Cuộn
Mua 2000-4999 cuộn 4.200 ₫/ Cuộn
Từ 5000 cuộn trở lên 4.000 ₫/ Cuộn
Giá gốc 6.500 ₫/ Cuộn

Sản phẩm mẫu

Quy cách đóng gói: Đóng thùng 50-100 cuộn/thùng

Top