Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Giấy in nhiệt K57x45mm

Giá gốc7.000 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Mua 500-999 cuộn 5.500 ₫/ Cuộn
Mua 1000-1999 cuộn 5.300 ₫/ Cuộn
Mua 2000-4999 cuộn 5.000 ₫/ Cuộn
Mua trên 5000 cuộn 4.800 ₫/ Cuộn
Giá gốc 7.000 ₫/ Cuộn

Sản phẩm mẫu

Quy cách đóng gói: Đóng thùng 50-100 cuộn/thùng

Thông tin sản phẩm

Giá gốc 7.000 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Mua 500-999 cuộn 5.500 ₫/ Cuộn
Mua 1000-1999 cuộn 5.300 ₫/ Cuộn
Mua 2000-4999 cuộn 5.000 ₫/ Cuộn
Mua trên 5000 cuộn 4.800 ₫/ Cuộn
Giá gốc 7.000 ₫/ Cuộn

Sản phẩm mẫu

Quy cách đóng gói: Đóng thùng 50-100 cuộn/thùng

Top