Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Giấy in nhiệt K57x80mm

Giá gốc19.000 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Mua 500-999 cuộn 17.000 ₫/ Cuộn
Mua 1000-1999 cuộn 16.500 ₫/ Cuộn
Mua 2000-4999 cuộn 16.000 ₫/ Cuộn
Mua trên 5000 cuộn 15.500 ₫/ Cuộn
Giá gốc 19.000 ₫/ Cuộn

Sản phẩm mẫu

Quy cách đóng gói: Đóng thùng 50-100 cuộn/thùng

Thông tin sản phẩm

Giá gốc 19.000 ₫/ Cuộn

Miễn phí ship với thành viên

Mua 500-999 cuộn 17.000 ₫/ Cuộn
Mua 1000-1999 cuộn 16.500 ₫/ Cuộn
Mua 2000-4999 cuộn 16.000 ₫/ Cuộn
Mua trên 5000 cuộn 15.500 ₫/ Cuộn
Giá gốc 19.000 ₫/ Cuộn

Sản phẩm mẫu

Quy cách đóng gói: Đóng thùng 50-100 cuộn/thùng

Top